Екип

Екипът от професионалисти на фирмата притежава високо професионално образование, добра квалификация и голям опит в енергийните технологии – топлофизика, ядрена енергетика, конвенционална енергетика, приложна математика, програмиране, системи за автоматизирано управление на технологични процеси и т.н.

Нашите специалисти са придобили допълнителна квалификация във водещи университети и компании в САЩ, Русия, Германия, Финландия, Испания, Италия, Украйна и пр.