Услуги

 • Проектиране и инженеринг на технологични системи за ядрени и конвенционални електроцентрали
 • Консултански услуги и управление на проекти
 • Aнализи
  • Термохидравлични анализи
  • Анализ на преходни и аварийни режими
  • Системни анализи и други видове анализи
 • Системи за автоматизация
 • Оценка на безопасността на системи за автоматизация в АЕЦ
 • Математическо моделиране и симулиране на технологични процеси
 • Допълнителни услуги