Проекти 2011-2013

 1. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2
 2. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (Консорциум с Empresarios Agrupados и VT Nuclear Services)
 3. Подмяна на главен паропровод на ТГ№4 от преграден шибър до фланцеви съединения на ЦВН в ТЕЦ „София Изток”
 4. Изготвяне на работен проект за ново трасе на тръбопровод за отвеждане на изпарения след 5, 6
 5. Провеждане на Авторски надзор и извършване на Техническа помощ по време на СМР по проект на „Енпро Консулт” ООД, гр. София на тема: „Промяна на схемата за подаване на ХОВ към елекролизери ZH71, 72 и на съществуващата схема за климатизация на помещението им с вода от система 0UX31H01 с 0UW33D01
 6. Извършване проверка на сеизмична устойчивост на механичка конструкция на датчиците за широкообхватен термоконтрол на корпуса на реактори 5 и 6
 7. Проектиране на разглобяемо съединение на тръбопровода за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП, блок 5 и 6
 8. Провеждане на „стрес тестове” като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на съоръженията в „АЕЦ „Козлодуй” ЕАД при бедствени природни събития, които водят до тежка авария :
 • ЕНПРО като разработващ лот 5 и Уестингхаус като подизпълнител, извършващ преглед на доклада
 • Уестингхаус като разработващ лот 6 и ЕНПРО като подизпълнител, извършващ преглед на доклада
 1. Проектиране на допълнителни опори на тръбопровод рециркулация 5,6ТХ40D01
 2. Изследване на целесъобразността от строителство на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” (подизпълнител на Уестингхаус)
 3. Проектиране на естакада 1 в „Монди" ЕАД, гр. Стамболийски за Енемона като основен изпълнител.
 4. Анализ и оценка на радиационната обстановка в помещенията на обстройката, БЩУ и РЩУ
 5. Обследване на възможността и изготвяне на идеен проект за автономна охладителна система на отсеците в ХОГ