Проекти 2007-2009

 1. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2.
  Важни проекти, изпълнени от ЕНПРО в рамките на Звеното за управление на проекти са:
 • Актуализирана стратегията за извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4.
 • Разработване на План за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2.
 • Технически проект и доставка на необходимото оборудване за организиране на Зони за намаляване размерите на материали в Машинна зала.
 • Технически проект и доставка на необходимото  оборудване и материали за монтаж на нови тръбопроводи за вода между техническа вода , Група „Б” – блокове 3,4 със система техническа вода на блокове 1,2.
 • Връзка между тръбопроводи Ду400 и система техническа вода, група "Б" – Блокове 3&4 – и система техническа вода – Блокове 1&2
 • Разработване на пластинчати топлообменници за резервиране на топлообменници 1, 2HWB-А.
 • Разработване на Отчет за анализ на безопасността при извеждане от експлоатация.
 • Оценка на остатъчния ресурс на системи, компоненти, сгради, които остават в употреба при извеждането от експлоатация.
 • Разработване на Отчет за анализ на безопасността за експлоатацията на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй като Съоръжение за управление на РАО  чрез Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”
 1. Разработване на проект за цялостно радиационно обследване на блокове 1 и 2 на“АЕЦ Козлодуй”ЕАД - подизпълнител на EWN.
 2. Независима експертиза и обосновка на безопасната експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй” при непроектна работа на приводите на СУЗ ШЕМ-3
 3. Проект на трети национален доклад на РБ по изпълнение на задълженията, произтичащи от Единната конвенция за безопасност при управлението на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци”
 4. Оценка на остатъчния ресурс на системи и съоръжения за съхраняване на ОЯГ и на технологичните системи в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй
 5. "Разработване на Програма за изследване, анализ и оценка на механичните характеристики на тръбопроводи група "В" на 6 блок на        “АЕЦ Козлодуй" след 100 000 часа експлоатация" (подизпълнител на АтомТоплопроект)
 6. Осъществяване на допълнителна възможност за аварийно запълване на БОК-В,Г при разкъсване на тръбопроводи, свързани с БОК-В,Г, които осигуряват охлаждането и поддържането на ниво на водата, необходими за безопасното съхранение на ОЯГ
 7. Повишаване на сеизмичната устойчивост на тръбопроводи, осигуряващи разхлаждането и поддържането на нивата в БОК- В,Г
 8. Проектиране на топлоизолация за оборудване и тръбопроводи на блок 1 на ТЕЦ „Марица Изток 2”
 9. Изготвяне  на работен проект за изграждане на временна схема с опоро-окачваща система, необходима за извършване на парна продувка на БЛ.3 и  БЛ.4 и осъществяване авторски надзор при изпълнението
 10. Работен проект за ремонт на котел-утилизатор при инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци