Проекти 2005-2006

 1. Участие в програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, подизпълнителски договор с Фраматом - Актуализирана Техническа Обосновка на Безопасността (АТОБ).
 2. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 (Подизпълнител на BNFL/EDF).
 3. Разработване на Технически проект за Съоръжения за преработка и съхранение на отпадъци за Национално хранилище Нови Хан -2, EuropeAid/116740/D/SV/BG (заедно с Empresarios Agrupados, Испания).
 4. Изследване на режимите на намаляване на мощността при изключване на две от две турбо-подхранващи помпи на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй” – договор с GRS, Германия.
 5. Разработване на допълнителен пакет към ТОБ на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” и обосноваване на LOCA 2хДу 500 като проектна авария.
 6. Анализ и обосновка на необходимостта за извършване на оценка на остатъчния ресурс на строителните конструкции, системи, съоръжения и компоненти в ХОГ.
 7. Повишаване на експлоатационната надеждност на главен паропровод “прегрята пара” в участъка Изходен колектор на КПП-ІІ - тройников възел “баланси основен паропровод – КА-9, КА-12, КА-10” - ТЕЦ “Марица Изток 2”.
 8. Работен проект за монтиране и присъединяване на ново разпалващо редукционно охлаждащо устройство (РРОУ) на ЕК 1 и ЕК 2” за ТР София-Изток.
 9. Техническо решение и Работен проект за укрепване на тръбопроводите, необходими за извършване на парна продувка на блок 1 и блок 2 на ТЕЦ „Марица Изток 2”
 10. Извършване разчет на якост на преход към 5ТQ40S08 и 5ТQ40S09 – блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 11. Проектиране на байпасен тръбопровод на система UM в топлоразпределителна станция - АЕЦ “Козлодуй”
 12. Работен проект на нова опорно-подвесна система на маслени тръбопроводи от SA51 до SC51D41,42 и от SA52 до SC52D41,42 - блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 13. Замяна на регулиращи клапани 5RN81S01, 5RN82S01, 5RN91S01, 5RN92S01, 5RN11S02, 5RN12S02, 5RN21S06, 5RN22S06 на система RN - блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 14. Работен проект на стоманен комин с Н+38.6м към когенерираща мощност 32 MW - Топлофикация – Плевен
 15. Разработване на техническа документация за разрешение за извършване на промяна в конструкцията на контейнер СтБК за транспортиране и съхраняване на преработени радиоактивни отпадъци на АЕЦ „Козлодуй”
 16. Разработване на актуализирана стратегията за извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4.