Проекти 1998-1999

 1. Проект за модернизация на пълномащабен тренажор в учебния център на VUJE, Търнава: разработване на модел на блока за програмата RELAP5 R/T за симулиране на процесите в реално време.
 2. Преглед на Програмата за повишаване на безопасността на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.
 3. Аварийни анализи на процесите в I-ви и II-ри контур и херметичните помещения на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” при скъсване на тръбопровод на ПГ с Ду 80 (линия за продухване). Оценка на процедура за действие на оперативния персонал.
 4. Анализ на скъсване на високоенергийни тръбопроводи в борен възел във връзка с инсталиране на ДСАП на блокове 3 и 4.
 5. Подготовка на изходни данни за “Основна инженерингова фаза” от програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 6. Експертиза на работен проект “Замяна на предпазните клапани на оборудването от II контур на 2 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 7. Експертиза на разработката на РНЦ “Анализы аварий с большими течами и анализ надежности трубопроводов первого контура енергоблоков 1-4 АЕЦ “Козлодуй”.
 8. Участие в разработването на “Доклад на Република България за изпълнение на Конвенцията за Ядрена Безопасност”.
 9. Анализи за целите на валидация на аварийни инструкции на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.
 10. Участие във Фаза Базов Инженеринг от програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнителски договори с фирмите от ЕКК “Козлодуй” и Уестингхауз.
 11. Работен проект за “Замяна на главни паропроводи от ЕК14 до ТГ14” за ТР “София-Изток.
 12. Работен проект “Замяна на главни паропроводи на ТГ 4” и обследване и настройка на опорно-окачващата система главни паропроводи на К 1 до К 6 за ТЕЦ Марица-Изток 1
 13. Експертиза на разработката "Анализ и обосновка на безопасността" редакция 3, част 1, на Допълнителната система за аварийна подпитка на парогенераторите на блокове 3 и 4 (ДСАПП-3,4) на АЕЦ "Козлодуй"
 14. Многофункционален симулатор за ВВЕР 230 в АЕЦ “Козлодуй” - организиране на пилотни курсове и програми – подизпълнител по проект Tasis/Phare Nuclear Safety No. PH 2.01/94- U2.04/94-R2.15/94
 15. Договор за изключителен представител в България на немската фирма svt BRANDSCHUTZ – за продуктите “SVT PYRO-SAFE”.