Проекти

Текущи проекти

  1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
    (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
  2. Монтаж на нови топлообменници TS10W01,02,03 и отсекателна и дренажна арматура на линиите по система техническа вода, обезпечаващи възможност за отсичане и промивка на топлообменниците в АЕЦ „Козлодуй“
  3. Подмяна на автоматични газоанализатори на силови трансформатори 9GC01, 9GC02, 5BT01, 5BT02, BT05 и BT06 в АЕЦ „Козлодуй“