Участие по дейности на МААЕ

 1. Проекти на МААЕ
 • Оценка на безопасността на ВВЕР-440/213 (референтен блок АЕЦ Бохунице V2, Словакия)
 • Разработване на симулатор за тежки аварии, основан на програмата MELCOR (референтен блок АЕЦ Бохунице V2, Словакия)
 • Оценка на безопасността на ВВЕР-1000 (референтен блок 5 в Запорожката АЕЦ)
 • CRP J4.20.04 “Assessment of the Interfaces between Neutronic, Thermal-Hydraulic, Structural and Radiological Aspects in Accident Analysis”
 • CRP J7.20.05 “Evaluation of Uncertainties in Best Estimate Accident Analysis”
 1. Разработване на лекции и курсове на МААЕ за обучение
 • Основи на технологията на АЕЦ с ВВЕР1000/320
 • Анализ на тежки аварии с програмата MELCOR (Пекин, Китай)
 • Приложение на програмите RELAP5/3, SCDAP/RELAP и MELCOR за анализ на проектни и над проектни аварии (Мексико)
 1. Участие в други международни изследователски проекти
 • Проект на OECD/NEA VVER-1000 Coolant Transient Benchmark (скъсване на главен паропровод на ВВЕР-1000)
 • Проект “Scientific-Technical Co-operation with Middle and East European Countries” на BMU - Германия