Математическо моделиране  • Разработване на аналитични симулатори на АЕЦ;
  • Разработване на аналитични симулатори на тежки аварии;
  • Валидиране на аналитични симулатори на АЕЦ.