Компютърни програми

Специализираните компютърни програми са главно средство при изпълняване на основните задачи на ЕНПРО. Фирмата притежава всички необходими компютърни системи и кодове за целите на дейността си. ИТ специалисти с висок професионализъм поддържат операционните системи (MS Windows and Linux) и сигурността на информационните ресурси в локалната мрежа.

При необходимост се използва широко Version Control System (VCS). Натрупан е голям опит в областта на моделирането, верификацията и валидацията на модели, включително документиране и архивиране.

На базата на ATHLET и системата за визуализация ATLAS е разработен симулатор за анализи за 5 и 6 блок в АЕЦ “Козлодуй”. Той представлява мощно средство за верификация на аварийни инструкции. Моделът на симулатора включва модели на системите за управление на ВВЕР-1000 и предоставя възможност за интерактивно управление.

По нататък  е дадено кратко описание на компютърните програми, използвани за проектиране и анализ на безопасността.

Верификация на разчетните модели, т.е. сравнение с резултати от други кодове е честа практика на фирмата. Валидацията на разчетните резултати спрямо измервани данни наексплоатационни събития на блоковете се използва, когато това е приложимо.