Проекти

Текущи задачи

  1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 to 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
  2. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) за АЕЦ „Козлодуй“.
  3. Модернизация на системи за контрол и управление на СК-3 на АЕЦ „Козлодуй“ (Подизпълнител на Westinghouse).
  4. Проект за монтаж на Г-образен кран 5,6YW00E09 в централна зала, в района на 5,6YD10(40).
  5. Експертиза на техническата документация за блок 6 по проект: "Разработване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл и обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД с модифицирано ядрено гориво на мощност 3120 MW"
  6. Обследване на работните режими на система ОВ и К в ЦПРАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
  7. Проектиране на тръбопроводи за пара и кондензат, обслужващи системата за обдухване на котела за изгаряне на биогориво в Монди Стамболийски ЕАД.
  8. Проектиране на тръбопроводи за хартиена машина PM2 в Монди Стамболийски ЕАД.
  9. Проектиране на нов тръбопровод за дрениране на ПВН при празен ход на ТГ при ниска мощност до 100 MW за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“
  10. Проектиране на нова линия от системата за продувка на ПГ към технологичния кондензатор за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“.